Background ImmoPass Audit Technique
ImmoPass Technische audit
prijsofferte aanvragen Vraag een gratis offerte
  • Bezoek van de architect
  • 80 controlepunten
  • Prioritisering van de werken
  • Schatting van de nodige budgetten
  • Technische oplossingen voor uw problemen

Bouwkundige Keuring

Een bouwkundige keuring uitgevoerd door ImmoPass: uw geruststelling op lange termijn

Bouwkundige Keuring

Voor een bouwkundige keuring moet u bij ImmoPass zijn

In de immobiliënsector is transparantie lange tijd een hekel punt gebleven. ImmoPass wil daar komaf van maken door zich resoluut objectieve, technische controles als hoofdmissie te stellen. Een bouwkundige keuring uitgevoerd door onafhankelijke, erkende architecten wordt volgens onze bedrijfsfilosofie tot stand gebracht aan de hand van een beproefde methode, waarbij maar liefst tachtig aandachtspunten worden overlopen. Deze exhaustieve aanpak staat garant voor een diepgaande analyse, waarbij alle aspecten van het gebouw letterlijk worden blootgelegd. Een dergelijke audit levert soms verrassende punten op, die u niet meteen zijn opgevallen, of waarvan u misschien wel weet had, maar de gevolgen ervan niet in beschouwing had genomen.

Een bouwkundige keuring is dan ook een goede aanzet om tijdig te kunnen ingrijpen. Bovendien garandeert het u alle transparantie dankzij het alziend oog van de architect-expert, die op basis van jarenlange ervaring als geen ander de pijnpunten van een gebouw kent.

Werkzaamheden plannen op basis van de bouwkundige keuring uitgevoerd door ImmoPass

Onze technische expert zal op methodologische wijze een ruim aantal punten overlopen, en hier in een technisch verslag een overzicht van geven. In onze service is eveneens een indicatie inbegrepen wat de prioriteiten betreft voor eventueel uit te voeren herstellingswerken of dringende renovaties. Dit kan bijzonder handig zijn wanneer u als syndicus de agenda voor de algemene vergadering moet opstellen en er de wettelijk verplichte werkzaamheden ter verbetering van het gebouw in moet opnemen. Dankzij de bouwkundige keuring beschikt u over een rapport waarin de prioriteiten voor de komende jaren worden aangegeven.

Deze aanbevelingen zijn uiteraard niet bindend, maar geven u een technisch onderbouwde aanzet hoe u de fysieke gezondheid en vooral de nodige conformiteit van de gemeenschappelijke delen van het gebouw kunt vrijwaren, in het belang van iedereen. U weet met andere woorden of bijvoorbeeld isolatie als minder dringend nog even kan worden uitgesteld, omdat er in het gebouw een waterlek is ontstaan, waarvoor absoluut herstellingswerken nodig zijn. Op basis van de technische prioriteiten, kunt u dan in de agenda de dringendste werken ter goedkeuring voorstellen.

Het grote pluspunt van een bouwkundige keuring: uw gemoedsrust

Wanneer u de uitvoering van uw bouwkundige keuring aan ImmoPass toevertrouwt, kunt u er in ieder geval van op aan dat deze technische audit op professionele, neutrale wijze wordt uitgevoerd. Professioneel, omdat ImmoPass uitsluitend beroep doet op erkende architecten met meer dan tien jaar ervaring in de bouwsector. En neutraal, omdat deze mensen als externe personen geen weet hebben van de interne keuken binnen het gebouw of van mogelijke meningsverschillen tussen de verschillende bewoners of mede-eigenaren. Zij voeren hun bouwkundige keuring op volledig objectieve wijze uit, aan de hand van een tachtigtal checkpoints die de revue passeren, en op basis waarvan zij hun audit afronden.

Een dergelijke professionele knowhow betekent voor u een grote gemoedsrust. U weet immers dat een expert voor u een diepgaande analyse tot stand heeft gebracht, waarbij niets aan het toeval wordt overgelaten.

 

Zie ook:

 

background

Hoe zit het met uw vastgoed?

Via een technische audit kunnen we eventuele problemen objectief in kaart brengen, oplossingen op maat voorstellen en het nodige budget inschatten.

> Ontdek onze pasklare oplossing <