ImmoPass behaalt ISO 9001 certificaat

20 december 2021 door Tim Van Helden

ImmoPass, het toonaangevende bedrijf voor de technische controle van onroerende goederen, is gecertificeerd voor zijn kwaliteitsmanagementsysteem. Deze certificering is het resultaat van een kritische en doorgedreven doorlichting door het erkende en onafhankelijke bedrijf CertUp. De interne processen van ImmoPass werden nauwkeurig bekeken en op 28 individuele punten doorgelicht met het oog op continue verbetering van haar processen.

ImmoPass behaalt ISO 9001 certificaat  | ImmoPass
ImmoPass behaalt ISO 9001 certificaat - Nicolas Biquet, Quality Manager


De ISO 9001-certificering is een internationaal erkende norm die om de drie jaar wordt toegekend. Deze norm omschrijft de eisen voor de implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem voor organisaties die de klantentevredenheid voortdurend willen verbeteren en producten en diensten willen leveren die aan de eisen voldoen.

Het behalen van het ISO 9001-certificaat is een kwaliteitsgarantie die rekening houdt met interne en externe aspecten, aangepast aan de huidige economische context. Bovendien maakt het behalen van deze norm het voor dienstverleners gemakkelijker om overheidsgerelateerde of internationale opdrachten in de wacht te slepen.

Nicolas Biquet, Directeur Operations van ImmoPass: "De toekenning van de ISO 9001-certificering is een positief signaal van professionalisme, zowel naar onze interne werking toe, voor onze partner-architecten die de audits uitvoeren, maar ook voor onze klanten. Ons kwaliteitsbeleid is nu ook officieel verankerd in elk van onze opdrachten die we uitvoeren. Uit het auditverslag blijkt verder nog dat wij luisteren naar onze cliënten en partners.”

"We zijn er ook van overtuigd dat deze certificering ons zal helpen om ons B2B-klantenbestand uit te breiden. Het zal ImmoPass in staat stellen potentiële overheidsgerelateerde klanten aan te trekken door te bewijzen dat we aan hun kwaliteitsverwachtingen voldoen. Deze certificering helpt met name het vertrouwen in ons bedrijf te vergroten. De wereldwijde erkenning is ook bijzonder nuttig voor de export van onze diensten in de toekomst," voegt Nicolas Biquet eraan toe.

Een van de sterke punten volgens de auditors is het geautomatiseerde beheer van de verschillende taken, waaruit een voortdurende evolutie van de kwaliteit blijkt: "De automatisering van het operationele proces is opmerkelijk. Het is een uitstekende manier die niet alleen tijd bespaart bij de uitvoering van activiteiten, maar ook standaardisatie en een aanzienlijke beperking van menselijke fouten mogelijk maakt. De gebruikte platforms maken rechtstreekse communicatie mogelijk met de onderaannemers die de technische controlewerkzaamheden uitvoeren. Dit geautomatiseerde beheer maakt het ook mogelijk de prestatiedoelstellingen voor onderaannemers gemakkelijk te meten."

De controleurs merkten ook op dat ImmoPass blijk gaf van "de wil om een echt netwerk en partnerschap met architecten tot stand te brengen, en niet alleen een commerciële relatie".

Tot slot onderstreepten de controleurs de grote reactiviteit van ImmoPass ten aanzien van de diverse verzoeken. "Wanneer een klant bijvoorbeeld een huis koopt, is het noodzakelijk snel te zijn bij de levering van onze diensten. ImmoPass moet in staat zijn aan de verwachtingen van alle partijen te voldoen om ieders tevredenheid te garanderen. Dat is een doelstelling waar ImmoPass prat op gaat en die haar in staat stelt voorop te blijven lopen en competitief te blijven om succes te boeken," besluit Nicolas Biquet.

Wij staan u ter dienst

Heeft u een specifiek project of een vraag over onze diensten?

Neem contact op
Image