Technische audit van mede-eigendom | ImmoPass

Een technische en energetische volledige diagnose van uw gebouw.

Objectiveer en prioriteer de werken en budgetten in uw mede-eigendom.


4,7 sterren op basis van 114 geverifieerde beoordelingen

Waarom gebruik maken van ImmoPass ?

U wilt de energierekening verminderen van uw gebouw en de herstel- en onderhoudswerken voorzien? ImmoPass objectieveert de uit te voeren werken en de budgetten. Vergemakkelijk de besluitvorming op uw volgende algemene vergadering.

Vraag een gratis offerte

Technische en energestiche check-up

Onafhankelijke technische audit van uw gebouw op meer dan 80 controlepunten en 8 energetische thema's.

Prioriteit van de werkzaamheden

Bepaling van de prioriteiten van de nodige werkzaamheden om de besluitvorming te vergemakkelijken.

Schatting van de budgetten

Schatting van de nodige budgetten om financieringsbehoeften en reservefonds vast te leggen.

background

Nummer één in België

Met meer dan 3.000 technische en energie-audits en een gemeenschap van erkende architecten, heeft ImmoPass een unieke analysemethodiek ontwikkeld op basis van 80 controlepunten voor elk gebouw.


Onze technische audits geven jou duidelijkheid over eventuele technische gebreken, uit te voeren werken en de budgetten die je de komende 10 jaar best uittrekt.

Onafhankelijke technische audit

De technische diagnose van het mede-eigendom bestaat uit een gedetailleerde analyse van alle gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw en geeft een overzicht van de renovatieacties die in de komende 2, 5 of 10 jaar moeten worden ingepland.

Wilt u een voorbeeld van een auditrapport ontvangen? Vraag het hier aan.
Onafhankelijke technische audit

Een overzichtelijk rapport

De 80 controlepunten zijn onderverdeeld per thema en hebben betrekking op de omgeving en toegang, bouwschil, gemeenschappelijke ruimtes, individuele appartementen en technische installaties.

Elk controlepunt wordt zo door de architect geanalyseerd om een ​​duidelijk beeld te geven van de oorzaken en gevolgen van de geconstateerde problemen.

Er worden mogelijke technische oplossingen voorgesteld, inclusief een budgetraming.


L'Audit Technique ImmoPass pour les immeubles résidentiels

Aanvullende energetische module

De 80 technische controlepunten worden vergezeld van een diagnose van 8 energetische thema's betreffende de isolatie van het gebouw en zijn energieproductie.

Onze energetische module biedt u gepersonaliseerd advies over prioriteiten, budgetten en beschikbare premies voor energierenovaties die te voorzien zijn.

Vraag een offerte aan
EPC VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN VAN EEN APPARTEMENTSGEBOUW

Raadpleeg de voorbeeldrapporten

Wil u weten wat er wordt gecontroleerd tijdens het bezoek van een ImmoPass-architect en hoe het rapport eruit ziet? We stellen graag onze voorbeeldrapporten ter beschikking, zo krijgt u een idee van wat onze rapporten precies inhouden.

Download een voorbeeld
L'Audit Technique ImmoPass pour les immeubles résidentiels

Hoe verloopt een technische en energetische audit van mede-eigendom?

Vraag een offerte

Vraag online een gratis offerte, gebaseerd op de grootte van uw gebouw.

Validatie op de Algemene Vergadering

Zet de audit op de agenda van uw volgende Algemene Vergadering van mede-eigenaars.

Huisbezoek met de architect

De architect controleert elke hoek van het gebouw en staat tot uw beschikking voor al uw vragen.

Ontvangst van het rapport

Vervolgens ontvangt u het rapport met daarin alle 80 controlepunten en energetische thema's, de aanbevelingen en de budgetten.

prijs excl. BTW per appartement 99 Minimaal tarief van 850€ Package
 • Bezoek van een erkende architect
 • 80 technische controlepunten
 • Energetische analyse
 • Budgettaire schatting van de werken
 • Prioriteit van de renovaties
 • Antwoorden op uw vragen
 • Volledig geschreven rapport
Vraag een offerte

Wist u dat?

De technische diagnose van mede-eigendom is nog niet wettelijk verplicht. Sinds 2018 moet elk mede-eigendom echter voorzien in voorzienbare buitengewone kosten. Het gaat dus niet langer alleen over de budgettering voor de huidige onderhoudskosten van de gemeenschappelijke delen, maar ook over het plannen van de meer ingrijpende verbouwingen in een meerjarenplanning: gevelrenovaties, dakrenovatiewerken, vervanging van de lift, etc.

Vanaf 2025 moeten mede-eigendomsgebouwen belangrijke energetische renovaties uitvoeren om de voor 2050 vastgestelde energiedoelstellingen te bereiken.

De technische audit van mede-eigendom die uitgevoerd wordt door ImmoPass en het rapport dat daaruit volgt, bieden een kant-en-klare oplossing om een ​​correct en nauwkeurig budget voor deze buitengewone kosten te bereiken.

Pierre-Louis Firre - ImmoPass
Geoffroy De Buysscher
Directeur ImmoPass

De voordelen van een technische en energetische audit voor uw mede-eigendomsgebouw

 • Gemoedsrust

  Identificatie van problemen en optimalisatie van onderhoud: Een audit helpt bij het opsporen van technische gebreken, structurele problemen en mogelijke slijtage binnen het gebouw.

  Een audit zal helpen om ervoor te zorgen dat het gebouw voldoet aan de geldende bouw- en veiligheidsvoorschriften. Dit kan mogelijke juridische en financiële problemen voorkomen.

  Het uitvoeren van een ImmoPass-audit na 8 tot 9 jaar (voor het einde van de tienjarige garantie) stelt u in staat om door een professional (architect) objectief de werkelijke problemen en oplossingen voor geschillen te laten beoordelen.

 • Dit stelt u in staat om kosten te besparen

  Energie-efficiëntie en kostenbesparingen: een energetische audit identificeert inefficiënties in energieverbruik en biedt aanbevelingen voor verbetering. Dit zal leiden tot aanzienlijke energiebesparingen en een efficiënter gebruik van energiebronnen.

  In vele gevallen, tijdelijk, hulp bij het verkrijgen van premies van regionale en gemeentelijke autoriteiten

 • Verbetering van het comfort en tevredenheid van bewoners

  Technische verbeteringen zullen het comfort van bewoners vergroten, bijvoorbeeld door verbeterde luchtkwaliteit, temperatuurregeling en geluidsisolatie. Dit draagt bij aan een aangenamere leefomgeving en tevredenheid.

 • Het vergemakkelijkt de besluitvorming tijdens de AV

  Lange termijn planning en budgettering: Een audit geeft inzicht in de huidige staat van het gebouw en de toekomstige onderhoudsbehoeften. Dit vergemakkelijkt langetermijnplanning en budget prioriteiten.

 • Betere voorwaarden voor brandverzekeringen

  Dit maakt preventieve maatregelen en tijdig onderhoud mogelijk om grotere schade te voorkomen.

 • Verhoging van de waarde van uw vermogen

  Door technische en energetische verbeteringen door te voeren, zal de waarde van het gebouw toenemen. Een goed onderhouden en energiezuinig gebouw is aantrekkelijker voor kopers en huurders, wat de waarde van individuele eenheden verhoogt.

 • Regelgevende conformiteit

  Duurzaamheid en milieubewustzijn: Door energie-efficiënte verbeteringen door te voeren, zal de mede-eigendom haar ecologische voetafdruk verminderen en bijdragen aan milieubewustzijn en duurzaamheid.

 • Transparantie en vertrouwen

  Het uitvoeren van een audit toont het engagement van de mede-eigendom voor transparantie en professioneel beheer, wat het vertrouwen van eigenaars en bewoners zal vergroten.

Zij gaven ons reeds hun vertrouwen

Meer dan 209 professionele syndici werken samen met ImmoPass in het kader van hun gebouwenbeheer.
In totaal hebben nu al 21.712 mede-eigenaars meer inzicht in de staat van hun gebouwen.

Cijfers van 01/07/2023
Audit Technique ImmoPass - Les responsabilités en vidéo

Uw offerte online in minder dan één minuut?

Ontvang gratis een gepersonaliseerde offerte om op de agenda van de volgende Algemene Vergadering te plaatsen

Vraag uw offerte

Een antwoord op de meest gestelde vragen

 • Voor wie kan een technische audit van mede-eigendom interessant zijn?

  Je bent mede-eigenaar, een professionele of niet-professionele syndicus. Dan is de technische audit iets voor u.

 • In welke situaties is een technische audit van mede-eigendom raadzaam of passend?

  Ondanks uw ervaring en uw kennis, vereist het nauwkeurig diagnosticeren van bepaalde werkzaamheden gespecialiseerde technische hulp, onder meer met betrekking tot het dak of terras. Het is inderdaad moeilijk om elk gebouw dat u beheert vanbuiten te kennen. Sommige gebouwen zijn al ouder en het kan zijn dat u niet altijd beschikt over het dossier van hun creatie of het plan van hun oprichting. Dit bemoeilijkt uw opdracht wanneer er bijvoorbeeld een lek wordt gedetecteerd. Offertes aanvragen aan verschillende vakmannen is vervelend en u wil uw tijd optimaal benutten. U zou een duidelijk perspectief willen hebben om uw prioriteiten en budget voor toekomstige werkzaamheden beter te begrijpen.

 • Wat is een technische audit van mede-eigendom?

  In dit specifieke geval is de audit van mede-eigendom de oplossing die perfect aan uw behoeften voldoet. Het gaat over de professionele inspectie van een gebouw op 80 controlepunten. De inspectie wordt uitgevoerd door een door ImmoPass erkende architect om de prioriteit van de werken en de budgetten die voor de uitvoering ervan moeten worden voorzien, te bepalen. ImmoPass is een onafhankelijke organisatie die niet verbonden is aan reparatiebedrijven.

 • Wat is een door ImmoPass erkende architect?

  De door ImmoPass erkende architect is een gecertificeerde architect voor zijn auditmethodes. ImmoPass certificeert ervaren architecten met 8 tot 10 jaar in ervaring in de bouw. De architecten in ons team zijn gepassioneerd en blijven zich voortdurend bijscholen op om elke klant de beste service te bieden, ongeacht zijn verzoek.

 • Hoe wordt de technische audit concreet uitgevoerd?

  Een door ImmoPass erkende architect zal u begeleiden tijdens het bezoek van het pand. Hij staat tot uw beschikking om jouw verwachtingen te begrijpen en er zo goed mogelijk aan te voldoen. Tijdens het bezoek maakt hij aantekeningen en foto’s. Op het einde van het bezoek doet de architect ook bijkomend onderzoek naar de technische aspecten met het oog op de precieze en gedetailleerde opmaak van het auditrapport.

 • Is het technisch auditrapport bindend en verplicht het ons de door de architect voorgestelde werkzaamheden uit te voeren?

  Nee. Het rapport dient als hulpmiddel om besluitvorming m.b.t. alle werkzaamheden in uw gebouw te begeleiden en te vergemakkelijken. De VME blijft het enige besluitvormende orgaan dat de voorgestelde werkzaamheden uitvoert. Onze architecten staan ​​niettemin tot uw beschikking om u bij de nodige stappen te helpen.

 • Verplicht de wet het opstellen van een technische ImmoPass audit?

  De nieuwe wet verplicht de syndicus en het bestuur van mede-eigenaren om ieder jaar tijdens een algemene vergadering de werkzaamheden dat in het gebouw uitgevoerd moet worden voor te stellen. ImmoPass biedt een kant-en-klare oplossing waarmee u uw nieuwe verantwoordelijkheden kunt vervullen.

 • Moet de technische audit elk jaar uitgevoerd worden?

  Nee. De technische audit geeft u een 10-jarige visie op de staat van uw gebouw en het te verwachten werk en onderhoud. Afhankelijk van de ouderdom van het gebouw, wordt echter aanbevolen om om de 5 jaar een audit uit te laten voeren.

 • Krijgen we het technische auditrapport voor de volgende Algemene Vergadering?

  Het ideaal is natuurlijk dat u het rapport kunt analyseren om de nodige acties op de agenda van uw volgende Algemene Vergadering te plaatsen. Om dit te doen, zal de technische audit ten minste 1 maand vóór de volgende Algemene Vergadering aangevraagd moeten worden. In de praktijk kunt u de audit, na goedkeuring van de eerste Algemene Vergadering, bestellen. Zo zal u het rapport binnen de maand ontvangen, ruim voor de volgende Algemene Vergadering.

 • Is het nodig om andere offertes te hebben dan de technische audit van ImmoPass voor aanvaarding in algemene vergaderingen?

  Het is vaak raadzaam om verschillende bedrijven in te schakelen om de verschillende prijsaanbiedingen te vergelijken. Tot op heden zijn er echter geen andere bedrijven die gespecialiseerd zijn in de technische audit van condominium gebouwen die voldoen aan de vereisten van de nieuwe wet die op 1 januari 2019 in werking is getreden.
  U kunt desalniettemin de aanvraag bij expertise kantoren of architecten indienen om eventueel deze opdracht te vervullen.
  Onze kracht ligt echter in onze specialisatie in dit type audit, met ervaren architecten die in deze specifieke thema's opgeleid en getraind zijn. Bovendien bieden we een gestandaardiseerde kwaliteitsservice, met flexibiliteit en snelheid van uitvoering tegen een transparante en op voorhand overeengekomen prijs.

 • Zijn uw prijzen concurrerend op de markt?

  We doen er alles aan om een ​​hoogwaardige service te garanderen door onze gecertificeerde architecten een reeks geavanceerde tools en technologieën te bieden. Dit stelt ons in staat om technische audits op een optimale manier uit te voeren en tegelijkertijd de professionaliteit en de kwaliteit van onze expertise te garanderen. Dankzij deze aanpak kunnen we concurrerende tarieven met de beste prijs-kwaliteitverhouding bieden.
  Ter vergelijking: de kosten van de technische audit vertegenwoordigen gemiddeld slechts 3% van het jaarlijkse werkkapitaal van uw mede-eigendom, en slechts 0,6% als ervan wordt uitgegaan dat deze om de 5 jaar wordt uitgevoerd.
  * bron : Oscar-SNPC

 • Is de technische audit interessant voor een recent gebouw?

  Hoewel er waarschijnlijk minder problematische opmerkingen plaats zullen vinden, is de technische audit nog steeds interessant om de goede technische duurzaamheid van het gebouw te garanderen, om uw tienjarige garantie te benutten of als positief commercieel hulpmiddel om eventueel een koper gerust te stellen in geval van de verkoop van een appartement.

Uw welkomstcadeau

ImmoPass biedt u het eerste juridische vademecum aan dat de verschillende verplichte documenten oplijst én toelicht die nodig zijn voor VME's in België.

Nieuw ! Vraag hier uw exemplaar aan

Vade-mecum juridique des documents obligatoires pour les ACP

Wij zijn er voor u!

Heeft u een project? Of een vraag over onze producten?

Neem contact op
Image