Bouwkundige Keuring Aankoop Huis

De bouwkundige keuring aankoop huis als voorzorgsmaatregel

Een huis aankopen is een belangrijke gebeurtenis in uw leven. U staat immers op het punt om eigenaar te worden van uw eigen stekje! Veel stof tot nadenken, want in uw eigen huis wilt u natuurlijk dat alles tip-top in orde is en dat u samen met uw partner en uw gezin elke woonruimte naar uw eigen wensen kunt inrichten. Toch is het niet mis om eerst even met uw voeten op de grond te landen voordat u zich in dagdromerij over de inrichting van uw huis verliest. Uw droomhuis dat u op het punt staat aan te kopen, kan jammer genoeg ook een aantal verborgen gebreken hebben die u later lelijk kunnen ontnuchteren.

Met een bouwkundige keuring aankoop huis anticipeert u op rationele wijze op dergelijke problemen. Zorg voor een objectieve screening van de woning waar u uw zinnen op heeft gezet, zodat u ook weet waaraan u begint.

Kies voor een bouwkundige keuring aankoop huis bij ImmoPass

ImmoPass is een onderneming die zich binnen de immobiliënsector profileert als instantie die instaat voor technische controle van onroerend goed. Wanneer u op onze diensten beroep doet, ontvangt u een technisch rapport op basis waarvan u een objectief beeld kunt vormen over de kwaliteiten en/of gebreken van een vastgoed dat u wilt aankopen. Een bouwkundige keuring aankoop huis van ImmoPass vormt aldus een belangrijke hoeksteen voor u als kandidaat-koper om te beslissen of u een vastgoed al of niet wilt aankopen, en om voor uzelf uit te maken of de vraagprijs nog binnen uw budget valt in het licht van mogelijke kosten om gebreken van de woning tijdig aan te pakken.

Het rapport dat onze deskundige voor u opstelt, omvat immers ook een aanduiding van prioriteiten die zich op korte en op langere termijn zullen voordoen. Dit is voor u belangrijke informatie om uw totaal budget nodig voor de aankoop te kunnen inschatten. Een dergelijke technische audit was lange tijd een hiaat in de sector, maar ImmoPass zorgt voortaan voor een invulling van deze leemte dankzij een doelgerichte, methodologische aanpak die garant staat voor de nodige objectiviteit.

Uw verwachtingen getoetst aan de werkelijkheid met een bouwkundige keuring aankoop huis

De technische audit van ImmoPass werkt een vastgestelde checklist van checkpoints af om de technische staat van vastgoed in kaart te brengen. Deze methode zorgt voor een omvattende beeldvorming, waarbij alle technische aspecten door ervaren architecten op professionele wijze aan een screening worden onderworpen. Aan de hand van de bevindingen en aanbevelingen van onze expert, kunt u dan uw verwachtingen die u koestert aan de vastgestelde feiten gaan toetsen. Een gebouw dat op het eerste zicht bijzonder aantrekkelijk blijkt en uw belangstelling als koper wekt, kan bepaalde technische mankementen omvatten die bij de bouwkundige keuring aankoop huis boven water komen. Nu u weet hebt van deze onvolkomenheden, blijft de keuze aan u of u alsnog wilt doorgaan. Maar dan met een bewuste aankoop.

 

Zie ook: