Bouwkundige Keuring Aankoop Huis

De bouwkundige keuring aankoop huis als voorzorgsmaatregel

Een huis aankopen is een belangrijke gebeurtenis in uw leven. U staat immers op het punt om eigenaar te worden van uw eigen stekje! Veel stof tot nadenken, want in uw eigen huis wilt u natuurlijk dat alles tip-top in orde is en dat u samen met uw partner en uw gezin elke woonruimte naar uw eigen wensen kunt inrichten. Toch is het niet mis om eerst even met uw voeten op de grond te landen voordat u zich in dagdromerij over de inrichting van uw huis verliest. Uw droomhuis dat u op het punt staat aan te kopen, kan jammer genoeg ook een aantal verborgen gebreken hebben die u later lelijk kunnen ontnuchteren.

Met een bouwkundige keuring aankoop huis anticipeert u op rationele wijze op dergelijke problemen. Zorg voor een objectieve screening van de woning waar u uw zinnen op heeft gezet, zodat u ook weet waaraan u begint.

Kies voor een bouwkundige keuring aankoop huis bij ImmoPass

ImmoPass is een onderneming die zich binnen de immobiliënsector profileert als instantie die instaat voor technische controle van onroerend goed. Wanneer u op onze diensten beroep doet, ontvangt u een technisch rapport op basis waarvan u een objectief beeld kunt vormen over de kwaliteiten en/of gebreken van een vastgoed dat u wilt aankopen. Een bouwkundige keuring aankoop huis van ImmoPass vormt aldus een belangrijke hoeksteen voor u als kandidaat-koper om te beslissen of u een vastgoed al of niet wilt aankopen, en om voor uzelf uit te maken of de vraagprijs nog binnen uw budget valt in het licht van mogelijke kosten om gebreken van de woning tijdig aan te pakken.

Het rapport dat onze deskundige voor u opstelt, omvat immers ook een aanduiding van prioriteiten die zich op korte en op langere termijn zullen voordoen. Dit is voor u belangrijke informatie om uw totaal budget nodig voor de aankoop te kunnen inschatten. Een dergelijke technische audit was lange tijd een hiaat in de sector, maar ImmoPass zorgt voortaan voor een invulling van deze leemte dankzij een doelgerichte, methodologische aanpak die garant staat voor de nodige objectiviteit.

Uw verwachtingen getoetst aan de werkelijkheid met een bouwkundige keuring aankoop huis

De technische audit van ImmoPass werkt een vastgestelde checklist van checkpoints af om de technische staat van vastgoed in kaart te brengen. Deze methode zorgt voor een omvattende beeldvorming, waarbij alle technische aspecten door ervaren architecten op professionele wijze aan een screening worden onderworpen. Aan de hand van de bevindingen en aanbevelingen van onze expert, kunt u dan uw verwachtingen die u koestert aan de vastgestelde feiten gaan toetsen. Een gebouw dat op het eerste zicht bijzonder aantrekkelijk blijkt en uw belangstelling als koper wekt, kan bepaalde technische mankementen omvatten die bij de bouwkundige keuring aankoop huis boven water komen. Nu u weet hebt van deze onvolkomenheden, blijft de keuze aan u of u alsnog wilt doorgaan. Maar dan met een bewuste aankoop.

Met een bouwkundige keuring aankoop huis speelt u op safe

Een huis kopen is een groot avontuur waarvan u hoopt dat het u leidt naar een vastgoed waar u nog jarenlang plezier aan zult beleven. Omdat er bij de aankoop van een huis nu eenmaal veel geld mee gemoeid is, wilt u natuurlijk ook weten waar u aan begint: is het gebouw wel in goede staat? Is het voldoende geïsoleerd om een hoge score te halen op het verplicht geworden energieprestatiecertificaat? En hoeveel budget moet u voorzien om verborgen gebreken of tekortkomingen op het vlak van energieprestaties te corrigeren? Met een bouwkundige keuring aankoop huis van ImmoPass krijgt u in een oogopslag een antwoord op al uw vragen.

Het grote voordeel van onze bouwkundige keuring aankoop huis is dat u als kandidaat-koper dankzij de geboden inzichten op safe speelt. De expert van ImmoPass gaat systematisch een lijst met aandachtspunten af om het hele gebouw dat te koop wordt aangeboden aan een analyse te onderwerpen. Hierbij wordt niets aan het toeval overgelaten. De expert van ImmoPass weet dankzij jarenlange ervaring ook wat de tekenen van eventuele verborgen gebreken zijn (zoals vocht in huis of slechte isolatie). Dit is heel belangrijk om onaangename verrassingen te vermijden wanneer u later met gevolgen van deze verborgen gebreken geconfronteerd wordt. Hij zal dan ook aanbevelingen in zijn bouwkundige keuring aankoop huis formuleren. Alles is immers op te lossen om uw woning gezond te houden, maar herstellingswerken of renovaties om gebrekkige situaties te verbeteren kosten ook geld. Dankzij de bouwkundige keuring aankoop huis van ImmoPass kunt u het nodige budget voor deze aanvullende werken in uw budget voor de aankoop incalculeren.

De bouwkundige keuring aankoop huis voor koper en verkoper

Wanneer u vastgoed te koop stelt, hebt u er zelf alle belang bij om door een immobiliënexpert een bouwkundige keuring aankoop huis te laten uitvoeren. U geeft niet alleen blijk van welwillendheid om open kaart te spelen, maar u toont op die manier ook aan mogelijke kopers dat de vraagprijs voor uw pand volledig in lijn is met de effectieve waarde van het vastgoed. ImmoPass werkt immers volgens een methodologische aanpak om een objectieve screening van elk vastgoed te verzekeren. Deze professionaliteit is een conditio sine qua voor de deugdelijkheid en degelijkheid van het verslag dat na de bouwkundige keuring aankoop huis wordt opgesteld.

Een koper die dit verslag kan inkijken, weet meteen dat de verkoper op een immobiliënexpert beroep doet om het aangeboden vastgoed op een eerlijke wijze aan hem voor te stellen. Als dit verslag ontbreekt, kunt u als koper ook zelf om een bouwkundige keuring aankoop huis vragen. Voor ImmoPass maakt het geen verschil uit wie van beide partijen om de keuring vraagt, want de werkwijze van de expert is en blijft dezelfde. Als immobiliënkeurders is het voor ons immers de bedoeling om de bouwtechnische staat van een vastgoed in kaart te brengen. Voor ons hebben beide partijen er immers alle belang bij om de werkelijke staat van het aangeboden vastgoed te kennen.