Bouwkundige Keuring Belgie

Wat de wetgeving aangeeft over een bouwkundige keuring België

Een gebouw dat bepaalde gebreken vertoont, wordt normaliter bij de verkoop ervan ook met vermelding van deze gebreken aangeboden. Althans dat hoort zo, want dit is bij wet bepaald, ter bescherming van de mogelijke koper. Maar de wet bepaalt ook dat elke koper de nodige inspanningen moet doen om zelf eventuele verborgen gebreken van een vastgoed vóór de aankoop ervan op te sporen. Vele kopers weten dat niet, en ontdekken dit pas wanneer ze nadien hopen om bij de rechtbank klacht in te dienen. Wie niet kan bewijzen dat hij of zij ook effectief inspanningen deed om vóór de aankoop eventuele gebreken op te vissen, komt van een kale reis thuis. Met ieder doet u er dus goed aan om een bouwkundige keuring België te laten uitvoeren wanneer u op het punt staat om vastgoed aan te kopen: aan de hand van een objectief verslag weet u meteen of er zich problemen voordoen, en hebt u nadien een bewijsstuk dat u wel degelijk de nodige stappen hebt ondernomen om zoveel mogelijk informatie vooraf te verzamelen.

Hoe werkt de bouwkundige keuring België?

Eerst en vooral dient erop gewezen te worden dat in België een bouwtechnische keuring alsnog geen verplichting is. Zowel de verkoper als de koper kunnen een verkoop afsluiten zonder een verslag van de technische staat van het gebouw te laten opmaken. Omdat het ontbreken van een dergelijke bouwkundige keuring België echter wettelijk wel gevolgen kan hebben wanneer de koper zich gedupeerd voelt, is het raadzaam om deze voorbereidende stap in uw aankoopproces op te nemen. U kunt een dergelijk auditrapport door een gespecialiseerd bedrijf laten opstellen. ImmoPass is in korte tijd een gevestigde waarde in de bouwsector geworden wegens de objectiviteit en professionaliteit bij het opstellen van auditrapporten. Voor de bouwkundige keuring Belgie neemt u met ons contact op: dat kan ook online. U wordt dan opgebeld door een van onze inspecteurs om een concrete afspraak vast te leggen. De inspecteur brengt dan een bezoek aan het pand, waarbij een checklist met een tachtigtal punten systematisch wordt overlopen. Uiterlijk 48 uur na het bezoek ontvangt u een volledig rapport, met alle aandachtspunten die voor de bouwkundige keuring België van belang zijn. Een dergelijke werkwijze garandeert de nodige transparantie over de technische staat van het gebouw, en laat niets aan het toeval over.

Met een bouwkundige keuring België zit u safe

Wanneer u het rapport van de technische audit op zak hebt, verbetert u aanzienlijk uw positie als kandidaat-koper. U hebt immers een duidelijk beeld op de staat van het gebouw, waardoor u mogelijke kosten voor verbeteringswerken en herstellingen kunt incalculeren. Bovendien kunt u aan de hand van het rapport de vraagprijs toetsen aan de werkelijke staat, wat u in staat stelt om eventueel over de prijs te onderhandelen. De gegevens die uit de bouwkundige keuring België blijken, zijn immers objectief door een externe deskundige vastgesteld, en zijn als dusdanig van doorslaggevend belang.

 

Zie ook: