Bouwtechnische Keuring

Een noodzaak werd ingevuld met de komst van de bouwtechnische keuring

Op de immobiliënmarkt waait sinds enige tijd een nieuwe wind. Het werd steeds duidelijker dat bij het verhandelen van vastgoed nood is aan een technische audit, die op objectieve wijze de staat van een gebouw samenvat. Een degelijke bouwtechnische keuring gaat ook in op uit te voeren werken wanneer bepaalde onvolkomenheden of gebreken worden vastgesteld. Samen met het opsporen van eventueel uit te voeren werkzaamheden, wordt ook aangegeven waar men best prioriteiten legt, zodat een meerjarenplan voor deze werken kan worden voorzien. Klinkt mooi, denkt u misschien, maar is dit ook werkelijk uitvoerbaar? ImmoPass geeft u daar een volmondig ja als antwoord op. Net zoals u bij de aanschaf van een auto een technische keuring vraagt, kunt u ook voor vastgoed een dergelijke bouwtechnische keuring laten uitvoeren.

Is een bouwtechnische keuring verplicht?

Neen, of beter gezegd “nog niet”, maar het is absoluut aan te raden om dit toch te laten uitvoeren. Enerzijds omdat u anticipeert op eventuele wettelijke verplichtingen in de nabije toekomst (zo voorziet de wet dat een EPC (energieprestatiecertificaat) vanaf 2022 verplicht beschikbaar moet zijn), en anderzijds omdat u zo veel beter zicht hebt op de werkelijke staat van een gebouw, dat heel wat zichtbare en onzichtbare gebreken kan hebben waar u geen erg in hebt. Het feit dat een bouwtechnische keuring niet verplicht is, kan een verkoper ertoe aanzetten om deze audit te weigeren.

Dat mag perfect, maar bij u als kandidaat-koper is dit al een teken aan de wand dat er misschien wel iets loos is, of dat de vraagprijs gezien de werkelijke staat van het gebouw niet echt in verhouding is. Dus in geval er geen technische audit plaatsvindt omdat de huidige eigenaar dit weigert, weet u zonder concrete gegevens ook al veel meer dan voordien... Wanneer beide partijen echter akkoord gaan om een bouwtechnische keuring te laten uitvoeren, dan kan deze audit voor allebei een interessante inbreng betekenen, want ook de sterke punten van het gebouw werden netjes in het auditrapport vermeld.

De bouwtechnische keuring voor een ImmoPass Certified garantie

ImmoPass heeft zich toegelegd op het opstellen van technische inspecties van gebouwen, met objectiviteit en grondigheid als uitgangspunt. Objectiviteit, omdat onze inspecteurs, erkende onafhankelijke architecten met meer dan tien jaar ervaring, wars van de context waarin aan- en verkoop plaatsvinden zich enkel toespitsen op de bouwtechnische kenmerken van het betreffende pand. Grondigheid, die verzekert wordt aan de hand van een checklist opgesteld door specialisten in de bouwsector, om een lijst van maar liefst tachtig checkpoints stap voor stap af te werken. Op basis van deze bevindingen wordt een verslag van de bouwtechnische keuring opgesteld, waarmee het onderzochte gebouw voortaan kan bogen op een waardevol ImmoPass Certified label. Hoewel een dergelijke audit niet verplicht is, vormt het een bewijs van professionele transparantie. In geval van bijvoorbeeld mede-eigendom kan dit rapport als uitgangspunt dienen om op de agenda van de algemene vergadering te voorziene onderhoud- en herstellingswerken op te nemen.

 

Zie ook: