Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap trekt aan de alarmbel: meer dan 60% van de grote(re) appartementsgebouwen heeft nog geen verplicht EPC

21 februari 2022 door Tim Van Helden

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) schat dat ongeveer 60% van de de appartementsgebouwen met meer dan 15 eenheden nog niet over een EPC gemeenschappelijke delen beschikt. Nochtans zijn deze gebouwen verplicht om sinds het begin van dit jaar al een EPC van de gemeenschappelijke delen te hebben. VME’s die niet voldoen aan de EPC-plicht, riskeren boetes tot 5.000 euro.

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap trekt aan de alarmbel: meer dan 60% van de grote(re) appartementsgebouwen heeft nog geen verplicht EPC | ImmoPass
Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap trekt aan de alarmbel: meer dan 60% van de grote(re) appartementsgebouwen heeft nog geen verplicht EPC


Begin dit jaar (2022) werd de verplichting voor EPC van de gemeenschappelijke delen ingevoerd. Het EPC gemeenschappelijke delen gaat over de gebouwdelen waar de VME gezamenlijk moet over beslissen. Dat gaat dan over het dak, de vloer, muren, maar ook collectieve installaties (zoals verwarming of ventilatie) en buitenschrijnwerk van de gemeenschappelijke delen.

De oorspronkelijke timing voorzag een verplichting EPC gemeenschappelijke delen voor alle appartementsgebouwen tegen 1 januari van 2022. In totaal zouden dus ongeveer 130.000 appartementsgebouwen reeds een EPC gemeenschappelijke delen hebben moeten laten opmaken, maar door corona heeft de Vlaamse overheid de timing bijgestuurd.

Vlaams minister voor Energie, Zuhal Demir, voerde in de zomer van vorig jaar een wetswijziging door. De EPC-plicht voor gemeenschappelijke delen werd gefaseerd ingevoerd, waarbij eerst de grote(re) appartementsgebouwen aan de beurt zijn. Alle appartementsgebouwen met meer dan 15 gebouweenheden zouden al een EPC voor de gemeenschappelijke delen hebben moeten laten opmaken. Tegen 1 januari volgend jaar (2023) moeten alle appartementsgebouwen met meer dan 5 eenheden een EPC gemeenschappelijke delen hebben. Vanaf 1 januari 2024 tenslotte, is dat zo voor alle overige appartementsgebouwen.

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap trekt aan de alarmbel. Uit cijfers blijkt dat nog maar een derde van de grote appartementsgebouwen een EPC voor de gemeenschappelijke delen heeft.

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap trekt aan de alarmbel: meer dan 60% van de grote(re) appartementsgebouwen heeft nog geen verplicht EPC | ImmoPass

“Naar schatting 100.000 appartementsgebouwen moeten nog een EPC voor de gemeenschappelijke delen laten opmaken. Wacht niet tot het laatste moment om uw EPC voor de gemeenschappelijke delen te laten opstellen. Er is geen overgangsperiode voorzien. De data liggen vast en zijn al een tijdje gekend.” Roel Vermeiren (VEKA)

Samenvattend:
EPC gemeenschappelijke delen verplicht voor appartementsgebouwen:

  • 01/01/2022: vanaf 15 wooneenheden
  • 01/01/2023: vanaf 5 wooneenheden
  • 01/01/2024: alle overige appartementsgebouwen

Een VME die niet voldoet aan de EPC-plicht riskeert een boete tussen de 500 en 5000 euro.

Een EPC is 10 jaar geldig en moet worden geactualiseerd na het uitvoeren van werken die impact hebben op de energieprestatie van het gebouw (bijvoorbeeld dakisolatie, installatie van pv-panelen,...).

image

Nieuwbouwappartementen moeten een EPC laten opmaken 10 jaar na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning. En dus niet pas na 10 jaar na indiening van de EPB-aangifte.

U kan bij ImmoPass terecht voor een technische audit van het appartementsgebouw, gecombineerd met een EPC van de gemeenschappelijke delen.

Meer info over de regelgeving? Kijk op de webiste van het VEKA of de brochure.

Wij staan u ter dienst

Heeft u een specifiek project of een vraag over onze diensten?

Neem contact op
Image
Ok, bedankt!
Deze website gebruikt cookies voor jouw comfort. Meer informatie