Verplicht laadpunten voor elektrische voertuigen

7 februari 2022 door Tim Van Helden

Sinds het voorjaar van 2021 (maart) gelden er verplichtingen voor de installatie van oplaadpunten voor elektrische voertuigen op parkeerterreinen wanneer er een omgevingsvergunning voor nieuwbouw of voor een ingrijpende energetische renovatie wordt aangevraagd. Het is de eigenaar of de vergunninghouder die verantwoordelijk is om hieraan te voldoen.

Verplicht laadpunten voor elektrische voertuigen | ImmoPass
Verplicht laadpunten voor elektrische voertuigen


Vanaf 2025 komt er ook een verplichting voor de installatie van oplaadpunten op parkeerterreinen van bestaande niet-residentiële gebouwen, dus zonder dat er een omgevingsvergunning wordt aangevraagd.

Een nieuwbouw woongebouw met een omgevingsvergunning vanaf 11 maart 2021 en met een parkeerterrein van 2 of meer parkeerplaatsen is verplicht om laadinfrastructuur te voorzien voor elke parkeerplaats. Bij een ingrijpende renovatie van een woongebouw met een parkeerterrein met meer dan 10 parkeerplaatsen moet ook laadinfrastructuur voorzien worden voor elke parkeerplaats.

De verplichting geldt niet voor de oprit van een woning. Deze wordt niet als een parkeerplaats gezien, maar als toegangsweg.

Voor niet-woongebouwen, zowel voor nieuwbouw als bij een ingrijpende renovatie is het bij een parkeerterrein met meer dan 10 parkeerplaatsen verplicht om minstens 2 oplaadpunten te voorzien én laadinfrastructuur voor 1 op 4 parkeerplaatsen. Voor niet-woongebouwen met meer dan 20 parkeerplaatsen is het trouwens van 2025 verplicht om minstens 2 oplaadpunten te voorzien, ongeacht of dit gepaard gaat met vergunningsplichtige werken.

In dit geval bedoelt de Vlaamse overheid met een ingrijpende renovatie een renovatie van een gebouw of parkeergebouw, waarbij meer dan 25% van de oppervlakte van de bouwschil een renovatie ondergaat. Bij ingrijpende renovaties gelden de verplichtingen alleen voor dat gedeelte van de werken aan en investeringen in oplaadinstallaties en leidingen waarvan de kosten niet meer bedragen dan 7% van de totale kosten van de renovatie.

Verplicht laadpunten voor elektrische voertuigen | ImmoPass

Om te voldoen aan de verplichtingen moet een oplaadpunt een vermogen kunnen leveren dat groter is dan het vermogen van een standaardstopcontact (groter dan 3,7 kW of 16 A) en specifiek als doel hebben om elektrische voertuigen op te laden. Hierbij moet het oplaadpunt ten minste uitgerust zijn met één van de onderstaande connectoren:

  • Type 2 connector voor het laden met wisselstroom (AC), zoals omschreven in de norm EN62196-2;
  • Combo 2 connector voor het laden met gelijkstroom (DC), zoals omschreven in de norm EN62196-3.

De minister kan bijkomende technische vereisten opleggen waaraan de infrastructuur moet voldoen. Wie de verplichting niet nakomt kan gesanctioneerd worden. De handhaving gebeurt door het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). De boete bedraagt 2000 euro per ontbrekend oplaadpunt voor elektrische voertuigen en 1000 euro per parkeerplaats wanneer niet werd voorzien in infrastructuur voor leidingen om de installatie van oplaadpunten voor elektrische voertuigen in een later stadium mogelijk te maken.

Bron: Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA), www.energiesparen.be
Photo by Ernest Ojeh on Unsplash
Photo by Michael Fousert on Unsplash

Wij staan u ter dienst

Heeft u een specifiek project of een vraag over onze diensten?

Neem contact op
Image