Kijk mee in de EPC-databank

22 april 2022 door Tim Van Helden

Stand van zaken EPC gemeenschappelijke delen

In 2022 werden er tot nu toe elke maand ongeveer 1.200 EPC’s van de gemeenschappelijke delen ingediend. Dat brengt het totaal aantal EPC’s van de gemeenschappelijke delen op 14.314. Tegen 1 januari 2024 moeten er naar schatting nog 130.000 EPC’s gemeenschappelijke delen opgemaakt worden, daarvan is er op dit moment 11% ingediend.

Kijk mee in de EPC-databank | ImmoPass
Kijk mee in de EPC-databank - VEKA


150.000 EPCs ingediend in 2021

In 2021 werden er in totaal iets meer dan 150.000 EPC’s ingediend. Het grootste aantal EPC’s, namelijk 88,5%, werd opgemaakt voor eenheden met een residentiële bestemming (eengezinswoningen, appartementen en collectieve woningbouw). De EPC’s voor de gemeenschappelijke delen maken 7,8% uit van het totaal aantal ingediende EPC’s en de EPC’s voor kleine niet-residentiële eenheden zijn ten slotte zijn goed voor 3,7% van het totaal.

Algemeen gemiddelde EPC-label in 2021: label D

De gemiddelde energiescore van de ingediende EPC’s voor woningen bedroeg in 2021 351 kWh/(m².jaar), wat overeenkomt met een D-label. Eengezinswoningen hadden een gemiddelde score van 424 kWh/(m².jaar) (E-label), collectieve woningbouw scoorden gemiddeld 313 kWh/(m².jaar) (D-label) en appartementen ten slotte 254 kWh/(m².jaar) (C-label). Vrijstaande gebouwen scoren gemiddeld het slechtst.

Bijna de helft van de appartementen waarvoor in 2021 een EPC werd opgemaakt, behaalden een A+, A- of B-label. Bij de eengezinswoningen scoorde minder dan 20% een A+, A- of B-label. Ongeveer 30% van de eengezinswoningen kreeg in 2021 een F-label. Van de EPC’s opgemaakt in 2021 voor kleine niet-residentiële eenheden behaalde een kwart een A+, A- of B-label, een kwart had een C-label en bijna de helft een D-, E- of F-label.

EPC-plicht?

De EPC-plicht voor gemeenschappelijke delen werd gefaseerd ingevoerd, waarbij eerst de grote(re) appartementsgebouwen aan de beurt zijn. Alle appartementsgebouwen met meer dan 15 gebouweenheden zouden al een EPC voor de gemeenschappelijke delen hebben moeten laten opmaken. Tegen 1 januari volgend jaar (2023) moeten alle appartementsgebouwen met meer dan 5 eenheden een EPC gemeenschappelijke delen hebben. Vanaf 1 januari 2024 tenslotte, is dat zo voor alle overige appartementsgebouwen.

Combinatie technische audit én EPC gemeenschappelijke delen? Dat kan bij ImmoPass.

U kan bij ImmoPass terecht voor een technische audit van het appartementsgebouw, gecombineerd met een EPC van de gemeenschappelijke delen.

Meer info over de regelgeving? Kijk op de webiste van het VEKA of de brochure.

Wij staan u ter dienst

Heeft u een specifiek project of een vraag over onze diensten?

Neem contact op
Image