Preventie als sleutel voor een gezond gebouw

28 juli 2022 door Tim Van Helden

Preventief onderhoud aan gebouwen en hun installaties heeft verschillende voordelen. Zo zal de betrouwbaarheid van het gebouw verhogen, wordt schade voorkomen en kunnen potentiële gebreken meteen in de kiem gesmoord worden. Eén van de redenen waarom we met ImmoPass begonnen zijn: een idee geven van de huidige mankementen, oplossingen aanreiken en een geschatte kostprijs van de herstelling geven. Maar een ImmoPass-audit neemt ook kleine(re) (nog) niet-acute gebreken en mankementen op. Zo kan er tijdig ingegrepen worden om erger te voorkomen.

Preventie als sleutel voor een gezond gebouw | ImmoPass
Preventie als sleutel voor een gezond gebouw


Bijna 2 op 3 flatgebouwen in België gebouwd voor 1980

België kent 225.000 buildings en flatgebouwen met appartementen, goed voor 1,5 miljoen wooneenheden. Het overgrote deel van de flatgebouwen met appartementen bevindt zich in Vlaanderen, 139.000 flatgebouwen met 900.000 wooneenheden. In Wallonië zijn er dat 48.000 met 294.000 wooneenheden en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt 38.000 buildings en flatgebouwen voor 340.000 wooneenheden.

Van de 225.000 buildings en flatgebouwen in België zijn er een dikke 140.000 gebouwd voor 1980. En de leeftijd begint bij heel wat flatgebouwen zijn tol te eisen; afbrokkelende gevels, beschadigde daken, vochtproblemen in de kelders,... ook wij komen het regelmatig tegen tijdens onze inspecties.

Gevolgen van niet of laattijdig onderhoud

De gevolgen voor een niet of laattijdig onderhoud kunnen bijzonder groot zijn. Afbrokkelende gevels, een deels ingestorte parkeergarage. Of erger: balkons die draagkracht verliezen en naar beneden vallen. Gelukkig komt dit laatste maar zelden voor. Maar ook ‘kleine’ beschadigingen kunnen grote gevolgen hebben. In Brussel werd er onlangs een deel van het voetpad afgezet, omdat er stukken van de gevel naar beneden kwamen. Kom er maar net voorbij gewandeld als een stuk gevelsteen naar beneden valt.
Tijdig ingrijpen kan heel wat extra kosten besparen en mogelijke gevaren vermijden

Het is niet altijd evident om de VME te overtuigen van een preventieve screening van het gebouw. Toch zouden cases als deze ogen moeten doen openen. Het in kaart brengen van de problemen laat toe om een (financiële) planning te maken en prioriteiten in functie van de dringendheid van de onderhoudswerken te bepalen. Op die manier worden er niet alleen potentieel gevaarlijke situaties vermeden, maar door een degelijke planning kunnen er ook heel wat kosten bespaard worden. Het spreekt voor zich dat het vaak veel goedkoper is om een beginnend probleem aan te pakken dan een probleem dat al vergevorderd is en eventueel al heel wat nevenschade veroorzaakte.

Graag iemand van ImmoPass op de volgende Algemene Vergadering om onze dienst toe te lichten?

Dat kan. En dat doen we met plezier. We weten dat het niet altijd evident is om een VME te overtuigen om over te gaan tot de preventieve screening van een appartementsgebouw.

Foto bron : Facebook: Building Permits & Renovation in Brussels

Wij staan u ter dienst

Heeft u een specifiek project of een vraag over onze diensten?

Neem contact op
Image