Waarom zou u een controle van mede-eigendom moeten overwegen?

2 juni 2020 door Pierre-Louis Firre

Verwijdering van een binnenmuur, een binnenplaats privatiseren, het uiterlijk van het gebouw aanpassen, het renoveren van gemeenschappelijke ruimtes, een schoorsteenkanaal plaatsen, ... Zoveel beslissingen die van een akkoord tussen mede-eigenaren afhangt.

Als u van plan bent buitengewoon werk te verrichten in een flatgebouw, of dit initiatief nu alleen van u komt of van meerdere mede-eigenaren, men moet zich aan een procedure houden.
De syndicus zet het voorstel op de agenda van de volgende Algemene Vergadering en de leden moeten hun toestemming geven volgens verschillende soorten meerderheid die van toepassing zijn, naargelang de aard van de te verrichten werkzaamheden.

Om een dergelijke aanpak te vergemakkelijken en te voorkomen dat de beslissing in geval van onenigheid geblokkeerd wordt en voor de rechter gebracht moet worden, biedt dit artikel een waardevolle uitkomst: de technische controle van mede-eigendom.

Waarom uw mede-eigendom laten controleren

Wat houdt de technische audit van mede-eigendom in?

De technische audit van mede-eigendom is een compleet en uitgebreid onderzoek van uw pand die door een onafhankelijke en neutrale architect uitgevoerd wordt. Hij zal u begeleiden bij de besluitvorming m.b.t welke werkzaamheden ondernomen moeten worden, binnen welke termijnen en met welk budget.

80 controlepunten

Het auditrapport geeft een deskundig oordeel over de technische problemen in het gebouw en beveelt de gepaste oplossingen aan. Deze diagnose van het pand beoordeelt 80 controlepunten en gebeurt in overeenstemming met de wet van 1 januari 2019. Het onderzoek duidt de prioriteiten van de werkzaamheden aan en schat de budgetten voor de uitvoering ervan.

De prioriteiten stellen

In dit document krijgt elk punt een kleur toegewezen: groen, geel, oranje of rood, voor een volledige technische controle. Zo ziet met in één blik duidelijk welke prioriteit men aan welk uit te voeren werk zal moeten geven. De elementen in het groen zijn elementen waar geen observaties voor nodig zijn. De rode punten moeten idealiter binnen twee jaar behandeld worden. De punten in het oranje stelt een periode van 5 jaar voor om de nodige wijzigingen aan te brengen. Geel wordt gebruikt om niet-urgente acties aan te bevelen (10 jaar).

Een niet-bindend hulpmiddel

De technische audit is een hulpmiddel dat wordt gebruikt om uw beslissingen tijdens de AV te begeleiden en maakt het mogelijk om een financieringsplan op te stellen. De technische audit is niet bindend. Men mag de technische audit beschouwen als een expertise, maar de beslissingen blijven, als mede-eigenaren en samen met de syndicus, in uw recht tijdens de AV.

Waarom uw mede-eigendom laten controleren

Wat zijn de redenen voor een technische audit van mede-eigendom?

Globale visie op de te verrichte werkzaamheden

Zoals hierboven vermeld zijn renovatieprojecten voor mede-eigendommen verre van eenvoudig, omdat ze afhankelijk zijn van een overeenkomst tussen de mede-eigenaren en de gebruikers. De audit vereenvoudigt het proces door u een globale algemene visie te bieden op bestaande problemen en adequate oplossingen om het doel dat u tijdens de AV gesteld heeft te bereiken.

Tien jaar garantie/ wettelijke aansprakelijkheid

Met de technische audit kunt u de aanpassingen van het gebouw voor de toekomistige 10 jaar voorspellen. De tien jarige garantie is een waardevolle tool om aan de verplichting van de raad van mede-eigendom te voldoen en voor de syndicus die de uit te voeren werken jaarlijks aan de AV moet presenteren.

Optimalisatie

Het laten uitvoeren van een technische audit is niet alleen een burgerlijke verantwoordelijkheid, het is een kwestie van goed beheer van uw gebouw van gemeenschappelijk eigendom. Het gaat niet alleen om bepaalde aspecten in overeenstemming te brengen. De audit verbetert ook de levenskwaliteit van de bewoners, vergroot de toegevoegde waarde van het gebouw en duidt de energie- besparingen aan. Dit laatste aspect van de technische audit is zeker van belang gezien de nieuwe richtlijnen voor 2050 op het gebied van energierenovatie.

Transparantie

De globale audit zorgt dus voor de technische duurzaamheid van uw gebouw en de naleving ervan, maar kan ook nuttig zijn wegens zijn transparantie voor alle betrokken partijen. Transparantie die tijdens een verkoop als commercieel hulpmiddel kan dienen en de koper gerust kan stellen.

Technische audit van mede-eigendom, hoe gaat dit in zijn werk?

Als specialist in technische audit van onroerend goed, is Immopass een onafhankelijke organisatie die de te ondernemen werkzaamheden aan uw gebouw noteert, analyseert, prioriteert en budgetteert.

We bieden een kant-en-klare oplossing en een drievoudige garantie: compliance - expertise - snelheid.
Hier is de te volgen procedure:

  • 1. Algemene vergadering
    De technische audit op de agenda van uw volgende AV voorstellen
  • 2. De technische audit bestellen
    Vraag vrijblijvend een gratis offerte aan en maak online een afspraak
  • 3. Ontvangst van het auditrapport
    Na de inspectie ontvangt u het rapport, dat uw besluitvormingen hulpmiddel al zijn tijdens de volgende Algemene Vergadering.

Geïnteresseerd? Vraag een vrijblijvende offerte aan!

Wij staan u ter dienst

Heeft u een specifiek project of een vraag over onze diensten?

Neem contact op
Image
Ok, bedankt!
Deze website gebruikt cookies voor jouw comfort. Meer informatie