Technisch Verslag Woningkwaliteit

Een technisch verslag woningkwaliteit is geen verplichting maar vaak wel een noodzaak die zich opdringt.

In de immobiliënsector zijn er heel wat situaties waaruit de noodzaak van een technische audit blijkt. Alsnog hoort dit niet tot de verplichte certificeringen, maar op juridisch vlak wordt hard getimmerd om ook hier een wettelijk kader voor te creëren, teneinde de nodige transparantie in deze sector te verbeteren. Met een technisch verslag woningkwaliteit hebt u een document bij de hand waar u op overzichtelijke wijze de bouwtechnische kenmerken van een gebouw in terugvindt. Deze technische aspecten dragen in belangrijke mate bij tot een grondige kennis van de woningkwaliteit, en laat toe om de nodige acties te plannen om de kwaliteit van het gebouw te verbeteren. Wanneer vastgoed te koop wordt aangeboden, is een technisch verslag woningkwaliteit vaak een goede grondslag om de onderhandelingen over een mogelijke koopovereenkomst met de nodige transparantie in goede banen te leiden. Iets waarbij zowel de koper als de verkoper wel bij vaart.

De sterke punten van een technisch verslag woningkwaliteit uitgevoerd door ImmoPass.

ImmoPass hanteert een standaard procedure tijdens auditopdrachten om erkende architecten een uniform instrument aan te reiken waarmee zij de bouwtechnische keuring voor ImmoPass uitvoeren. Concreet betekent dit dat zij een checklist afgaan waarin 80 checkpoints zijn opgenomen, het resultaat van jarenlange expertise op gebied van technische audits. Een groot pluspunt van een dergelijke aanpak is de objectiviteit waarmee de audit wordt uitgevoerd: elke bouwinspectie verloopt volgens het zelfde stramien, waarbij niets aan het toeval wordt overgelaten. Een ander groot voordeel is de grondigheid waarmee onze experts te werk gaan: de screening concentreert zich op alle gekende knelpunten die bouwtechnisch een probleem kunnen vormen. Op basis hiervan ontvangt u een technisch verslag woningkwaliteit, dat u een objectief, overzichtelijk beeld geeft van de staat waarin het gebouw zich bevindt. Bovendien omvat het verslag ook aanbevelingen in verband met uit te voeren werken, en geeft onze expert u in zijn eindrapport ook een indicatie hoe u best uw prioriteiten legt, een ander sterk punt van ImmoPass.

Uw voordelen met een technisch verslag woningkwaliteit

Wanneer u verantwoordelijk bent voor de woningkwaliteit van een pand, hebt u uiteraard technische ondersteuning nodig om de specifieke werkpunten te kennen. Vaak is het zo dat in geval van mede-eigendom de verschillende bewoners u al aanduidingen geven waar er zich tekenen van aftakeling voordoen, maar zelf prioriteiten bepalen is een hekele onderneming, zeker als u niet van voortrekkerij beschuldigd wilt raken. Een oplossing voor deze delicate opdracht is om bij ImmoPass om een technisch verslag woningkwaliteit te vragen. Zo slaat u twee vliegen in één klap: u laat de noodzaak en de prioriteiten door een bouwtechnisch deskundige uitvoeren, en door beroep te doen op een externe expert ontdoet u zich van het objectiviteitsprobleem. Bovendien kan de ervaren architect die in het pand de audit uitvoert, ook andere, verborgen problemen in kaart brengen, op basis van zijn expertise. Een voordeel die de woningkwaliteit ten goede komt!

 

Zie ook: