Technisch Verslag Woningkwaliteit

Een technisch verslag woningkwaliteit is geen verplichting maar vaak wel een noodzaak die zich opdringt.

In de immobiliënsector zijn er heel wat situaties waaruit de noodzaak van een technische audit blijkt. Alsnog hoort dit niet tot de verplichte certificeringen, maar op juridisch vlak wordt hard getimmerd om ook hier een wettelijk kader voor te creëren, teneinde de nodige transparantie in deze sector te verbeteren. Met een technisch verslag woningkwaliteit hebt u een document bij de hand waar u op overzichtelijke wijze de bouwtechnische kenmerken van een gebouw in terugvindt. Deze technische aspecten dragen in belangrijke mate bij tot een grondige kennis van de woningkwaliteit, en laat toe om de nodige acties te plannen om de kwaliteit van het gebouw te verbeteren. Wanneer vastgoed te koop wordt aangeboden, is een technisch verslag woningkwaliteit vaak een goede grondslag om de onderhandelingen over een mogelijke koopovereenkomst met de nodige transparantie in goede banen te leiden. Iets waarbij zowel de koper als de verkoper wel bij vaart.

De sterke punten van een technisch verslag woningkwaliteit uitgevoerd door ImmoPass.

ImmoPass hanteert een standaard procedure tijdens auditopdrachten om erkende architecten een uniform instrument aan te reiken waarmee zij de bouwtechnische keuring voor ImmoPass uitvoeren. Concreet betekent dit dat zij een checklist afgaan waarin 80 checkpoints zijn opgenomen, het resultaat van jarenlange expertise op gebied van technische audits. Een groot pluspunt van een dergelijke aanpak is de objectiviteit waarmee de audit wordt uitgevoerd: elke bouwinspectie verloopt volgens het zelfde stramien, waarbij niets aan het toeval wordt overgelaten. Een ander groot voordeel is de grondigheid waarmee onze experts te werk gaan: de screening concentreert zich op alle gekende knelpunten die bouwtechnisch een probleem kunnen vormen. Op basis hiervan ontvangt u een technisch verslag woningkwaliteit, dat u een objectief, overzichtelijk beeld geeft van de staat waarin het gebouw zich bevindt. Bovendien omvat het verslag ook aanbevelingen in verband met uit te voeren werken, en geeft onze expert u in zijn eindrapport ook een indicatie hoe u best uw prioriteiten legt, een ander sterk punt van ImmoPass.

Uw voordelen met een technisch verslag woningkwaliteit

Wanneer u verantwoordelijk bent voor de woningkwaliteit van een pand, hebt u uiteraard technische ondersteuning nodig om de specifieke werkpunten te kennen. Vaak is het zo dat in geval van mede-eigendom de verschillende bewoners u al aanduidingen geven waar er zich tekenen van aftakeling voordoen, maar zelf prioriteiten bepalen is een hekele onderneming, zeker als u niet van voortrekkerij beschuldigd wilt raken. Een oplossing voor deze delicate opdracht is om bij ImmoPass om een technisch verslag woningkwaliteit te vragen. Zo slaat u twee vliegen in één klap: u laat de noodzaak en de prioriteiten door een bouwtechnisch deskundige uitvoeren, en door beroep te doen op een externe expert ontdoet u zich van het objectiviteitsprobleem. Bovendien kan de ervaren architect die in het pand de audit uitvoert, ook andere, verborgen problemen in kaart brengen, op basis van zijn expertise. Een voordeel die de woningkwaliteit ten goede komt!

Een technisch verslag woningkwaliteit biedt uitsluitsel over prioriteiten

Prioriteiten bepalen is een van de moeilijkste opdrachten die een grote verantwoordelijkheid inhoudt. Als koper bij de aankoop van een woning die aan renovatie toe is, draagt u die verantwoordelijkheid zelf. Als syndicus die voor een mede-eigendom het reilen en zeilen waarneemt, draagt u die verantwoordelijkheid in naam van de mede-eigenaars. In beide gevallen blijft u als leek in het vak echter met die tweestrijd zitten dat u wel de nodige prioriteiten wilt leggen, maar niet goed weet waar te beginnen. Dit kunt u oplossen door een technisch verslag woningkwaliteit aan te vragen.

Een bouwtechnische analyse door een onafhankelijke expert is een belangrijke ondersteuning om op verantwoorde wijze beslissingen te nemen op basis van het verkregen technisch verslag woningkwaliteit. Als u voor deze service voor ImmoPass opteert, kiest u meteen voor een gevestigde waarde binnen de immobiliënsector. Het technische aspect van het uitgevoerde onderzoek geeft u de zekerheid dat u als leek in het vak een back-up krijgt van een architect met grote ervaring. Dankzij de systematische aanpak van het onderzoek, krijgt u een grondige screening van gewoon alle aspecten die in het bestaande gebouw van belang zijn om de bouwtechnische kwaliteiten (en gebreken) ervan aan het licht te brengen. Bovendien stelt de expert in zijn verslag een actieplan voor om ontdekte mankementen aan te pakken.

Deze aanwijzingen die corrigerende acties vermelden, zijn een ruggensteun om voor u als niet-expert te bepalen waar u best prioriteiten legt, op basis van de raad van iemand die wel als expert op dit vlak erkenning geniet. ImmoPass levert immers een ImmoPass certified label na elk technisch verslag woningkwaliteit, een officiële erkenning die getuigt van de objectiviteit en de grondigheid van de screening waaraan u het gebouw hebt onderworpen.

Met een technisch verslag woningkwaliteit voorkomt u discussies

Het bepalen van de waarde van een vastgoed is niet altijd even eenvoudig. Iemand die een huis te koop stelt, kan om emotionele redenen een totaal verkeerd beeld hebben van wat dit vastgoed op de immobiliënmarkt eigenlijk waard is. Voor een kandidaat-koper is deze emotionele waarde echter een factor die onmogelijk in beschouwing kan worden genomen. De koper wil in eerste instantie de staat van het gebouw kennen, zodat hij weet wat het waard is en welke kosten er eventueel aan zijn. Om discussies te voorkomen, biedt een technisch verslag woningkwaliteit een uitkomst: een onafhankelijke expert brengt de bouwtechnische kenmerken in kaart. Deze analyse biedt een objectieve grondslag om de effectieve waarde van een gebouw te bepalen.

Ook bij mede-eigenaarschap is een technisch verslag woningkwaliteit een ideaal instrument om discussies tussen mede-eigenaars op een neutrale wijze de kop in te drukken. Het verslag, opgesteld door een onafhankelijke expert, beschrijft op exhaustieve wijze in welke toestand de gemeenschappelijke delen van het gebouw verkeren. Gebreken worden aangestipt, samen met een actieplan om deze gebreken tijdig op te lossen. Op basis hiervan kan de syndicus op de algemene vergadering eventuele herstellingswerken voorstellen of onderhoud inplannen, zodat iedereen in het gebouw tevreden blijft.