Technisch Verslag Woningkwaliteit

Bepaal uw budgettaire prioriteiten aan de hand van een technisch verslag woningkwaliteit van ImmoPass

De technisch deskundige die voor een bouwtechnische audit bij u langs komt, maakt na inspectie van het gebouw een rapport op waarin u een aantal belangrijke aanwijzingen aantreft in verband met de kosten voor eventuele renovatie- en herstellingswerken, alsook een prioriteitenplan om de werken de komende jaren in te plannen. Dit biedt u de mogelijkheid om op basis van een objectief oordeel van een externe expert uw budgettaire prioriteiten te bepalen. Op die manier kunt u het technisch verslag woningkwaliteit van ImmoPass gebruiken als blauwdruk om in de agenda van de komende algemene vergaderingen de wettelijk verplichte werken voor te stellen.


Zie ook :