Woningcontroleur

Een technisch verslag van de woningcontroleur heeft een belangrijke juridische inslag

Wanneer er een vermoeden opduikt dat een bepaald pand niet aan de bouwkundige voorwaarden voldoet om gezond, kwaliteitsvol wonen te verzekeren, kan de Vlaamse wooninspectie, een dienst van het agentschap Wonen-Vlaanderen, een onderzoek instellen. Een woningcontroleur wordt aangesteld, die het gebouw aan een specifieke screening onderwerpt. Een vast aantal pijnpunten worden zorgvuldig gecontroleerd, zoals de staat van houten ramen en deuren, de aanwezigheid van vochtschade, de installatie en werking van sanitaire voorzieningen in de badkamer, keuken en het toilet, de veiligheid van technische installaties (bijvoorbeeld de verwarmingsketel), de mogelijkheid op CO-vergiftiging en de mogelijkheid om de woning voldoende te verluchten, enzovoort. Het technische verslag van de woningcontroleur, dat op basis van deze aandachtspunten wordt opgesteld, is een rechtsgeldig document op basis waarvan er verdere acties worden ondernomen.

Welke stappen worden er gevolgd na het verslag van de woningcontroleur?

Wanneer de woningcontroleur belangrijke tekortkomingen vaststelt, dan worden die in het proces-verbaal opgenomen. Indien nodig volgt ook een herstelvordering. Voor de verhuurder betekent dit dat het hoog tijd is om in actie te treden en de aanbevelingen van de woningcontroleur zorgvuldig op te volgen. Er wordt immers een bepaalde termijn gegeven om de nodige herstellingen of verbeteringswerken te laten uitvoeren, en dit is zeker niet licht op te nemen omdat de vordering samen met het verslag naar het parket wordt doorgespeeld. Indien de eigenaar-verhuurder niet op de vordering ingaat, kan het parket een geldboete of zelfs een gevangenisstraf opleggen. Wanneer de verhuurder echter goed gevolg geeft en overgaat tot uitvoering van herstellingswerken en verbeteringen, dan voert de woningcontroleur een nieuwe inspectie uit. Na de nieuwe technische controle wordt uiteraard een nieuw proces-verbaal opgesteld. Dit document heeft dezelfde rechtsgeldigheid als een conformiteitsattest. Beide pistes impliceren echter dat gerechtelijke tussenkomst nodig was, en uiteraard wenst u dergelijke toestanden te vermijden. Hoe kunt u daarvoor zorgen? ImmoPass weet raad!

Vraag een technische audit bij ImmoPass voordat de woningcontroleur in actie moet treden

Wanneer u als eigenaar op zeker wilt spelen, kunt u voordat de gerechtelijke molen begint te draaien en een bezoek van de woningcontroleur door een van uw huurders wordt aangevraagd, zelf om een technische controle vragen bij een onafhankelijke expert, zoals ImmoPass. Wij doen beroep op onafhankelijke architecten die een eventuele delicate situatie volgens bouwtechnische criteria op objectieve wijze aan een grondige analyse onderwerpen. Onze expert hanteert een checklist, net zoals de woningcontroleur, die een vast aantal checkpoints bevat om bouwtechnische gebreken te ontmaskeren en zo een gedetailleerd overzicht van te verbeteren punten op te stellen. Ook de prioriteiten worden in het verslag van onze expert vermeld, zodat u op strategische wijze de dringendste problemen het eerst kunt aanpakken, om daarna ook secundaire problemen de nodige aandacht te geven. De expert van ImmoPass biedt u aldus aan de hand van een technisch verslag een handig instrument om alle acties in te plannen, zodat u een bezoek van de woningcontroleur kunt vermijden, door op voorhand te handelen.

 

Zie ook: