Woningcontroleur

Waarop let de woningcontroleur tijdens een technische inspectie?

De woningcontroleur gaat tijdens een inspectie systematisch te werk. Zijn aandachtspunten volgen een vast stramien. Ook de beoordeling van eventuele gebreken vindt plaats volgens een drietal categorieën, die elk een aantal “strafpunten” opleveren. Een eerste categorie omvat kleine gebreken, die negatief zijn voor de levenskwaliteit van de huurders en tot ernstige problemen kunnen uitgroeien. De tweede categorie omvat ernstige gebreken die negatief zijn voor de levenskwaliteit van de huurders maar hun gezondheid of hun veiligheid niet rechtstreeks in gevaar brengen. De derde categorie zijn ernstige gebreken die leiden tot mensonwaardige toestanden of die de gezondheid of veiligheid rechtstreeks in gevaar brengen. Deze gegevens bepalen het uiteindelijke proces-verbaal.


Zie ook :