Agenda Algemene Vergadering

De wettelijke bepalingen rond mede-eigendom: wat komt er binnenkort op de agenda algemene vergadering?

De wetgeving doet er alles aan om betere woonomstandigheden voor iedereen in goede banen te leiden. Een prangend probleem, dat bij mede-eigendom vaak flink wat stof doet opwaaien. Verloedering van gebouwen kan men tegengaan door tijdig een diagnose te stellen van diverse problemen die stuk voor stuk en vaak ook hand in hand de aftakeling van gebouwen in de hand werken. Tot voor kort kon een syndicus ongewild verstrikt raken in een welles-nietes getouwtrek om een dergelijke analyse in de agenda algemene vergadering te laten opnemen. Wie als eigenaar een deel van een flatgebouw effectief bewoont, is zeker van het nut van een dergelijke screening overtuigd, terwijl iemand die als eigenaar alleen maar verhuurt, liever niet aan de directe inkomsten ziet knabbelen om een ogenschijnlijk “dure” externe analyse van de diverse hekele punten te laten uitvoeren. Deze struikelblok van meningsverschillen is alvast van de baan sinds een nieuwe wetgeving in voege is: die bepaalt immers dat men elk jaar uit te voeren werkzaamheden voor de gemeenschappelijke delen van bijvoorbeeld een appartementsgebouw moet voorstellen op de agenda algemene vergadering.

Voorstel voor een onafhankelijke technische audit op de agenda algemene vergadering.

Om aan deze wettelijke verplichting te voldoen, kunnen de syndicus en de mede-eigenaren overwegen om een technische audit op de agenda te plaatsen. Een dergelijke audit onderwerpt de gemeenschappelijke delen van het gebouw aan een grondige screening, en in het verslag krijgt men een gedetailleerde opsomming van de verschillende werken die men in de toekomst (komende 10 jaar) dient in te plannen, uiteraard met vermelding van eventuele prioriteiten. Concreet betekent dit dat de technische audit niet elk jaar opnieuw moet plaatsvinden, omdat het opgestelde verslag voldoende stof bevat “voor de komende jaren”. De som die men besteedt, is dus geen jaarlijkse kostprijs. De jaarlijkse agenda algemene vergadering kan dan diverse knelpunten opnemen die in het verslag zijn opgedoken in functie van de voorgestelde prioriteiten. ImmoPass heeft zich toegelegd op deze specifieke technische audits en biedt u alle knowhow om problemen bij gebouwen in mede-eigendom op professionele wijze in kaart te brengen.

Het belang van objectiviteit bij het opstellen van de agenda algemene vergadering.

Een ander delicaat punt voor de syndicus is om de nodige objectiviteit te bewaren wanneer er bepaalde punten op de agenda moeten worden geplaatst. De regel die bepaalt dat wie het hardste schreeuwt zijn zin krijgt, is sinds lang als praktijk achterhaald. We zijn volwassen mensen geworden, die bij voorkeur gehoor geven aan de rede om onze samenleving in goede banen te leiden. Het blijft echter buiten kijf dat de belangen van iedereen in aanmerking moeten worden genomen. Hoe kunt u dit zo objectief mogelijk in een agenda algemene vergadering aan bod laten komen? Ook hier is een externe technische audit de aangewezen oplossing. Externe technici geven een objectieve beoordeling van de problemen in de gemeenschappelijke delen, zonder dat zij weet hebben van eventueel intern gekibbel.

 

Zie ook: