Agenda Algemene Vergadering

Uw komende agenda algemene vergadering opstellen: tips voor een goed beheer

Een algemene vergadering is erop gericht om met alle belanghebbenden even aan tafel te zitten om samen met de syndicus te bekijken wat er administratief allemaal geregeld moet worden voor de gemeenschappelijke delen en het algemene beheer van een gebouw. De staat van het gebouw vormt daarbij een belangrijk en sinds kort ook een verplicht agendapunt. Om een gedetailleerd zicht te krijgen op de werkpunten die deze delen aanbelangen, kunt u door ImmoPass een technische audit laten uitvoeren. Op basis van ons verslag kunt u op de agenda algemene vergadering concrete knelpunten op objectieve wijze aankaarten: een verstandige iter voor een grondige, objectieve analyse.


Zie ook :