Agenda Algemene Vergadering

De impact van een goede syndicus op de agenda algemene vergadering

Een mede-eigendom wordt in de regel door een syndicus beheerd. Dit is een persoon die een drievoudige taak wordt toebedeeld: de syndicus staat in voor het financiële, het administratieve en het technische beheer van het gebouw. De eigenaren van het gebouw vergoeden de syndicus voor deze taken. Als goede huisvader staat de syndicus dus in voor het praktische reilen en zeilen in het gebouw. Wanneer er problemen van technische aard optreden in de gemeenschappelijke delen van het gebouw, dan dient de syndicus via de agenda algemene vergadering de anderen hiervan op de hoogte te brengen, om gezamenlijk een oplossing voor het probleem te vinden.


Zie ook :