Vlaamse Wooninspectie

De grondbeginselen voor de Vlaamse wooninspectie

Een veel voorkomende praktijk in Vlaanderen (en natuurlijk ook daarbuiten) is het fenomeen van de huisjesmelkerij. Huizen en panden verhuren is voor sommigen gewoon een lucratieve bezigheid waar het vooral gaat om makkelijk geld opstrijken. Huurders die moeilijk aan een vast onderkomen raken, worden vaak het slachtoffer van dergelijke verhuurders. Vaak krijgen ze bij deze huisjesverpatsers zonder scrupules panden te huur aangeboden die ronduit ongezond zijn om in te wonen (verkrotting), of zelfs helemaal niet voor verhuur als woning geschikt zijn (bijvoorbeeld een schuur zonder sanitaire voorzieningen). Om dergelijke praktijken aan banden te leggen, heeft het agentschap Wonen-Vlaanderen de dienst Vlaamse wooninspectie in het leven geroepen. Het is de bedoeling dat deze dienst strafrechtelijk kan optreden bij elke vaststelling van omstandigheden bij verhuurd vastgoed die de woningkwaliteit benadelen.

De Vlaamse wooninspectie stelt een aantal prioriteiten

Om de woningkwaliteit voor alle huurders veilig te stellen, wil de Vlaamse wooninspectie aan de verhuurders bepaalde prioriteiten opleggen die binnen een wettelijk kader al of niet een strafbaar feit kunnen opleveren. Zo is het bij wet verboden om onbewoonbaar verklaarde woningen toch verder te huur aan te bieden. Verder gaat de Vlaamse wooninspectie drastisch optreden wanneer in een gebouw toestanden worden vastgesteld die oorzaak zijn van ernstige risico’s voor de gezondheid of de veiligheid van de bewoners van het pand. Gebouwen met ernstige gebreken kunnen bij een bezoek van de inspecteur van de Vlaamse wooninspectie aanleiding zijn tot strafrechtelijke sancties voor de verhuurder. Ook kan de wooninspectie aanleiding zijn voor een proces-verbaal en een herstelvordering, die de verhuurder een aantal acties oplegt om dringende herstellingswerken te laten uitvoeren, ten behoeve van de gezondheid van de huurders en de woningkwaliteit van het verhuurde pand. Om te vermijden dat u in een dergelijk gerechtelijk circuit belandt, hebt u er als verhuurder alle belang bij om zelf het vastgoed dat u te huur aanbiedt aan een deskundige screening te onderwerpen, zodat u tijdig de nodige werken kunt laten uitvoeren.

De Vlaamse wooninspectie ter garantie van de woningkwaliteit in Vlaanderen

Ontstaan uit een noodzaak om aan schrijnende situaties paal en perk te stellen, wil de Vlaamse wooninspectie in eerste instantie de huurders een menswaardig, gezond onderkomen verzekeren. Verhuurpraktijken die aan de illegaliteit grenzen, dienen met vastberadenheid ontworteld te worden. Regels die de woningkwaliteit verzekeren, zorgen voor een structureel, objectief kader om de woongeschiktheid te bepalen. ImmoPass weet als geen ander hoe belangrijk dergelijke objectiviteit is om uw huurders de nodige levenskwaliteit te verzekeren, zoals dit door de wet wordt beschermd. Hoewel een technische audit alsnog geen verplichting is wanneer u een pand ter verhuur wil aanbieden, speelt u best deze troef uit om uw toekomstige huurders een gezonde, veilige woning aan te bieden, en vooral om te anticiperen op een eventueel onderzoek door de Vlaamse wooninspectie. Een bouwkundige keuring door een onafhankelijke expert stelt u bovendien in staat om punten op te sporen die dringend aangepakt moeten worden om de woningkwaliteit van uw eigendom te verzekeren.

 

Zie ook: