Vlaamse Wooninspectie

De Vlaamse wooninspectie waakt over het recht van huurders op een gezonde woning.

Wie als huurder met gezondheidsproblemen te kampen heeft die een gevolg blijken van slechte woonomstandigheden en na diverse klachten bij de verhuurder geen wil bespeurt om bepaalde bouwkundige problemen op te lossen die aan de grondslag van de gezondheidsproblemen liggen, is bij wet beschermd dankzij de diensten van de Vlaamse wooninspectie. Na de vaststellingen van de wooninspecteur, wordt een proces-verbaal opgesteld. Indien effectief blijkt dat de verhuurder aan zijn verplichtingen tot onderhoud en reparatie verzuimt, kan hij aangemaand worden om dringend acties te ondernemen. Wanneer geen gehoor aan deze aanmaning wordt gegeven, riskeert de verhuurder een dagvaarding en zelfs een strafrechtelijke veroordeling.


Zie ook :