Vlaamse Wooninspectie

Een kijkje achter de schermen van de Vlaamse wooninspectie

De Vlaamse wooninspectie is een dienst van de afdeling Wonen-Vlaanderen die de specifieke opdracht vervult om op de kwaliteit van de woonomstandigheden in Vlaanderen toe te zien, en zo nodig verbeteringswerken van rechtswege af te dwingen. Een hele mondvol om een fundamenteel recht op een gezonde, veilige woning voor iedereen te verdedigen. Praktisch wordt een conformiteitsonderzoek uitgevoerd door een woningcontroleur, die aan de hand van een controlelijst een vast aantal punten van de woning onderzoekt en vervolgens een verslag opstelt. U kunt uiteraard zelf een technische audit over de kwaliteit van het gebouw door een onafhankelijke instantie zoals ImmoPass laten uitvoeren. Zo vermijdt u mogelijke sancties.


Zie ook :