Bouwinspectie

Een bouwinspectie: voor wie en waarom

In een gebouw waar meerdere personen eigenaar zijn, kunnen er zich problemen voordoen die in het belang van iedereen snel een oplossing behoeven. Om het analyseren van dergelijke problemen op objectieve wijze tot stand te brengen, kan de syndicus opteren om een bouwinspectie te laten uitvoeren. Wat voor de bovenbuur minder belangrijk lijkt, kan immers voor bewoners van de benedenverdiepingen een huizenhoog probleem zijn. Een technische audit uitgevoerd door ImmoPass gaat los van deze belangen de diverse knelpunten in kaart brengen aan de hand van een beproefde methode. Dankzij deze externe neutraliteit wordt enkel over bouwkundige problemen uitgeweid. Het verslag van de auditor geeft ook de nodige oplossingen aan.


Zie ook :